Ecocover är en produkt inom cirkulärt byggande som innebär
att återbruka och att återanvända byggmaterial på byggprojekt.
Ecocover ger stora besparingar, dels i inköp av materialet, dels
i logistiken att personal kastar det gamla material.
Det är lätt att jobba med Ecocover och ger enorma fördelar för miljön
och ekonomin