Luslisten

Luslisten

Luslisten® är varumärkesskyddat av Dakira och får endast användas av Dakira. Grundtanken med produkten är att det skall vara en list som förebygger spridning av vägglöss och andra skadedjur. Den finns för både nybyggnad och för befintliga boenden. Ett utmärkt sätt att skydda sitt boende mot oönskade gäster och även en trygghet för hyresgästen att veta att fastighetsbolaget bryr sig om och gör allt i sin makt för att förhindra spridning av de små krypen.

Om du inte har skyddet idag, kontakta oss eller ditt fastighetsbolag för en konsultation.

Hela företaget har numera gått en fördjupad diplomutbildning kring vägglöss i allmänhet och montageförfarande i synnerhet, detta för att på bästa sätt kunna bistå med hjälp och förståelse vid förebyggande