Välkommen till Dakira AB

Dakira är ett innovativt sälj och projektlednings bolag som skall bedriva försäljning av andras
och egna produkter, samt projektleda och sätta samman det bästa teamet
av människor för respektive arbetsuppgift, främst inom byggsektorn.
Just nu är jag extra stolt ansvarig av försäljningen i Syd och Väst av renoveringar
i hissar, renovering av lägenhetsdörrar och hotelldörrar, hela trapphus, entreèr samt annan estetisk renovering i ett bolag som heter Hissdesign

Hissdesign

Jag som grundat Dakira heter Daniel Akira och har satt ihop mina namn till företagsnamn.
Detta skapar en personligare prägel för mig som grundare, och det skall genomsyra
hela verksamheten, vi skall jobba personligare, du som har med oss att göra skall
känna att du blir sedd och får ett personligt bemötande.