Med lång och bred erfarenhet av allt från att stå i hyvel och ta emot brädor, bära
betongsäckar, säljansvarig, gått igenom en process att sälja företag, vara med
i TV för att locka investerare, rest runt i Sverige och Norge som försäljningsansvarig,
varit ute på otal byggen både som företagare och arbetsledare, inom byggsektorn så
skulle jag vilja säga att kunskapen inom bygg är rätt omfattande.

Jag arbetar för närvarande med ett företag som heter Hissdesign
där vi gör estetiska renoveringar i hisskorgar, renoverar tamburdörrar istället
för att köpa nya, hela renoveringar av trapphus och mycket mer.

Äger även driften av två webshoppar