Luslisten är varumärkesskyddat av Dakira och får endast
användas av Dakira.

Grundtanken med produkten är att det skall vara en list som
förebygger spridning av vägglöss och andra skadedjur. Den finns
för både nybyggnad och vid befintliga boenden. Ett utmärkt sätt att
skydda sitt boende mot oönskade gäster och även en trygghet för hyresgästen att veta att fastighetsbolaget bryr sig om och gör allt i sin
makt för att förhindra spridning av de små krypen.
Om du inte har skyddet idag, kontakta oss eller ditt fastighetsbolag för en
konsultation.