Detta är en spridare av lim eller fogmassa som man behöver kamma
för optimalt fäste. Limspridaren är mönsterskyddad och används
främst av plattsättare. Vi kommer även att saluföra limspridaren
till vårt egna varumärke Conkret design, för att limma trapp och fönster
bänksrenovering.
Limspridaren skiljer sig från andra spridare då den är öppningsbar
och kan därför återanvändas.